August 2011 Newsletter

  • Pag-anunsyo -Gawad Kontrata ng Mga Serbisyo sa Pag-uugaling Simbolo ng Kalusugan
  • Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa Serye ng Webinar ng Provider
  • Kailangan mo ba ng Impormasyon ng HIPAA 5010?; Mga Bagong Draft ng Application ng Pahintulot ng Tampok na ProviderConnect
  • Kailangan ng ValueOptions ang Iyong Tulong! - Magpadala ng Email Address, Numero ng Fax at Mga Update sa Numero ng Telepono
  • Ipinakikilala ng ValueOptions ang Pulse ng Provider
  • Magagamit ang Online na Application sa Recredentialing sa ProviderConnect
  • ProviderConnect Mahalagang Tip
  • Health Care Notification Network (HCNN) -Marehistro Ngayon!

I-download ang isyung ito