August 2014 Newsletter

  • Ang California Engagement Center ay Nagtuturo sa mga Miyembro sa Bullying at Cyberbullying bilang Bahagi ng Initiative Use Instative ng Teen Substance
  • Inisyatibong E-Commerce ng ValueOptions: Countdown sa 1/1/15 Deadline
  • Maaari Nang Mag-update ng Mga Provider ng Network Ang Iyong Impormasyon sa Demograpiko Sa Pamamagitan ng ProviderConnect
  • DSM-5 at ICD-10
  • Mga Update sa Kalidad ng Latham Engagement Center
  • Pag-iwas sa Alkohol Habang Nagbubuntis
  • Pagtataguyod ng Maagang Pagtuklas ng Mga Substance na Gumagamit ng mga Karamdaman sa Kabataan
  • Ano ang E-Inireseta?
  • Mga Kagamitan sa Pamamahala sa Sarili
  • ValueOptions Managed Outpatient Mental Health Services para sa Kaiser

I-download ang isyung ito