Disyembre 2011 Newsletter

 • Federal Mental Health Parity - Paalala sa Pamamahala ng Outpatient
 • Pag-anunsyo- Award ng Kontrata sa Mga Serbisyo sa Pangkalusugan na Pang-asal ng EmblemHealth mula Enero 1, 2012
 • Mga ValueOption at MilitarSource
 • Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa Serye ng Webinar ng Provider
 • Gumagamit Ka Ba ng Kalusugan ng PaySpan?
 • Kailangan mo ba ng impormasyong HIPAA?
 • Mga Pamantayan sa Pagkakaroon ng Appointment
 • Mga Pagbabago sa Planong Pakinabang ng Nike, Inc
 • Lumalawak ang Senior Whole Health New York
 • Patnubay ng Tagabigay sa Pagsusuri sa Paggamit ng ValueOptions
 • Paalala para sa Mga Nagbibigay ng Lungsod ng New York
 • Mahalagang Mga Pagbabago ng E-mail Address ng Mahalagang Regional
 • Kailangan ng ValueOptions ang Iyong Tulong - Magpadala ng mga pag-update sa E-mail, Address, Fax, at mga numero sa Telepono
 • Ipinakikilala ng ValueOptions ang Pulse ng Provider
 • Mahahalagang Impormasyon sa Re-Credentialing sa Online Tungkol sa Sumusuporta sa Dokumentasyon
 • Magagamit ang Online Re-Credentialing Application sa ProviderConnect
 • Mahalagang Mga Pagbabago ng Dokumento - ORF 1 at ORF 2

I-download ang isyung ito