December 2012 Newsletter

 • Mga Alituntunin ng Buprenorphine
 • Pagbabago sa Mga Pamantayan sa Pangangailangan ng Medikal
 • 2013 Pangunahing Mga Pagbabago sa Mga Code ng CPT®
 • MOS Patuloy na Edukasyon
 • ProviderConnect Mga Pagpapahusay ng EAP CAF
 • ProviderConnect - Isang Mobile Friendly Site
 • Pagkakaroon ng Sistema ng ProviderConnect
 • Paano Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat ng isang Miyembro
 • ValueOptions NC Engagement Center - 2012 Mga pangunahing Update
 • Inanunsyo ng ValueOptions ang Mga Bagong Gawad sa Kontrata na Nagiging Live
 • Integridad ng Programang Medicaid ng Colorado
 • Pagsunod sa Colorado - Pangangalaga sa Dokumento
 • Tungkulin upang babalaan ang serye ng webinar

I-download ang isyung ito