December 2016 Newsletter

 • Buprenorphine Waiver Training for Substance Use Prescribers
 • Response and Education to the Opioid Crisis
 • Integridad ng Pagbabayad at Pagsusuri sa Mga Claim
 • Reminder: ICD-10 Coding
 • Paalala sa Pagkakaroon ng Appointment
 • Notify Beacon Prior to Changes in Practice Information
 • Avoiding SPAM: Receiving Email from Beacon
 • Maintaining Accurate Demographic Data
 • CMS Requirement: Medicare Program Changes
 • Mga Tagabigay ng Medicaid: Tulungan ang Iyong Mga Pasyente na Panatilihin ang kanilang Saklaw
 • Attention Commercial Providers in Michigan
 • Downtime ng ProviderConnect
 • Mga Lente ng Beacon
 • Happy Holidays and a Reminder from Beacon Health Options
 • Mga Paparating na Webinar

I-download ang isyung ito