Enero 2012 Newsletter

 • Mga Alituntunin sa Klinikal na Kasanayan
 • Mga Pamantayan sa Oras ng Paghihintay ng appointment
 • Pagkumpidensyal
 • Mga Karapatan at Responsibilidad ng Miyembro
 • Matuto Nang Higit Pa tungkol sa Programang Pamamahala ng Paggamit
 • Ang Pagbabago ng Landscape ng Kalusugan sa Pag-uugali
 • Gumagamit ka ba ng PaySpan Health?
 • Nai-update na Impormasyon HIPAA 5010
 • Ang EmblemHealth Behavioural Health Services Contract Award na epektibo mula Enero 1, 2012
 • Mga ValueOption at MilitarSource
 • Mga Pagbabago ng Mahalagang Dokumento ORF 1 at ORF 2
 • Mahalagang Mga Pagbabago ng E-mail Address ng Mahalagang Regional
 • Kailangan ng ValueOptions ang Iyong Tulong - Magpadala ng mga pag-update sa E-mail, Address, Fax, at mga numero sa Telepono
 • Ipinakikilala ng ValueOptions ang Pulse ng Provider
 • Mahahalagang Impormasyon sa Re-Credentialing sa Online Tungkol sa Sumusuporta sa Dokumentasyon
 • Magagamit ang Online Re-Credentialing Application sa ProviderConnect
 • Bagong Mga Kinakailangan sa Password ng ProviderConnect
 • Mga Nagbibigay ng EAP - Paano Isumite ang CAF sa ProviderConnect

I-download ang isyung ito