Hulyo 2011 Newsletter

  • ProviderConnect - Isang Bagong Tampok Para sa Mga Kahilingan sa Pahintulot sa Online
  • Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa Serye ng Webinar ng Provider
  • Kailangan mo ba ng Impormasyon ng HIPAA 5010?
  • Sa Programa ng Mga Resulta sa Subaybayan - Mga Webinar
  • Kailangan ng ValueOptions ang Iyong Tulong! - Magpadala ng Email Address, Numero ng Fax at Mga Update sa Numero ng Telepono
  • Ipinakikilala ng ValueOptions ang Pulse ng Provider
  • Magagamit ang Online Re-Credentialing Application sa ProviderConnect
  • Mga Tagabigay ng Attention EmblemHealth / GHI
  • Federal Mental Health Parity Reminder - Mga Kahilingan para sa Mga Medikal na Rekord
  • Naghahain ang New York City Engagement Center ng Unang Edisyon ng "Quality Corner" Para sa Mga Provider na Naghahatid ng Mga Sagisag sa Kalusugan / GHI

I-download ang isyung ito