Hulyo 2016 Newsletter

 • Nagreseta ng Opioid na Paggamit bilang isang Gateway sa Heroin
 • Kahilingan para sa Iyong Opinion: Pagsubok sa Kakayahang magamit ng Mga Bagong Tool sa Pamamahala sa Sarili
 • Pakikipagkasundo sa Gamot
 • Masusing Program sa Pamamahala ng Kaso
 • PAALALA: Pagbabawal sa Balanse na Pagsingil na Kwalipikadong Mga Makikinabang sa Medicare (QMBs)
 • Kinakailangan ng CMS: Pagpapanatili ng Tumpak na Data ng Demograpiko
 • Paparating na ProviderConnect Webinars
 • Mga Update sa File ng Pasilidad: Ano ang Dapat Kong Gawin kung Nagbago ang Pangalan ng Aking Organisasyon o Bilang ng Pagkilala sa Buwis?
 • Mga Nagbibigay ng Medicare Advantage na Tagabigay: Kinakailangan na Pagsasanay sa Pagsunod
 • Pagsisiyasat ng Impormasyon sa Impormasyon ng Data ng Epektibo ng Pangangalaga ng Pangkalusugan (HEDIS®) Survey
 • Mga Lente ng Beacon
 • Mga Paparating na Webinar

I-download ang isyung ito