Hunyo 2011 Newsletter

  • Online na muling pagkakakilala sa Application na Magagamit ng Provabla Sa ProviderConnect
  • Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa Serye ng Webinar ng Provider
  • Kailangan mo ba ng Impormasyon ng HIPAA 5010?
  • AmidaCare - Paalala para sa Mga Nagbibigay ng Lungsod ng New York
  • Mahalagang Paalala Para sa Pagsumite ng Mga Claim ng Pasilidad
  • Kailangan ng ValueOptions ang Iyong Tulong! - Magpadala ng Email Address, Numero ng Fax at Mga Update sa Numero ng Telepono
  • Ipinakikilala ng ValueOptions ang Pulse ng Provider
  • Ang Mga In-Network Provider na Paggamot sa Mga Miyembro ng Merck at Schering Plow
  • Pagbabago sa Mga Pahintulot sa Outpatient para sa Mga Miyembro ng FBHP

I-download ang isyung ito