Hunyo 2017 eNewsletter

 • Ang sponsor ng Beacon ay ang Welcome Center ng Convention ng NAMI
 • Pagbibigay ng Mga Serbisyong Paggamot na Batay sa Katibayan sa pamamagitan ng Mga Track na Kinalabas
 • Paalala: Pagsusuri sa Impormasyon sa Demograpiko
 • Paalala sa Pagkakaroon ng Appointment
 • Recredentialing kasama ang Beacon
 • Programa ng Pagpapaganda ng Proseso ng Mga Claim: Pagbabago ng Address sa Mail
 • Koordinasyon ng Pangangalaga sa pagitan ng Kalusugan sa Pag-uugali at Pangangalagang Medikal
 • Marka ng Inisyatiba: Kalidad na Pagsubaybay Pagkatapos ng Talamak na Pag-aalaga ng Inpatient
 • Mga Nagbibigay ng NYS: Paalala Re: Mga Kinakailangan sa Referral para sa Kalusugan ng Ospital para sa Mga Tatanggap ng Medicaid
 • Paggalugad sa Dalubhasaan
 • Mga Lente ng Beacon
 • Mga Webinar

I-download ang isyung ito