March 2017 eNewsletter

 • We’ve Moved to BeaconHealthOptions.com
 • Beacon Calls for a Mind Shift in How We Think About Suicide
 • Clarification Regarding Terminating Members from Treatment
 • Behavioral Health Measures: Monitoring Performance
 • Paalala sa Pagkakaroon ng Appointment
 • 1099 Mga Tanong
 • United Airlines: Provider Recruitment for Telephonic Counseling
 • Program sa Pagpapaganda ng Proseso ng Mga Claim: Pangkalahatang-ideya ng proyekto
 • Nakikipag-usap sa Mga Nagbibigay
 • Attention Substance Use Prescribers: Buprenorphine Waiver Training
 • Buprenorphine DATA Waived Prescribers
 • Mga Mapagkukunan ng ProviderConnect
 • Mga Lente ng Beacon
 • Mga Paparating na Webinar

I-download ang isyung ito