Mayo 2011 Newsletter

  • Ang Pinahalagang Tagabigay: ProviderConnect - Mga Hakbang sa Pagse-set up ng isang Paalala ng Miyembro Gamit ang Alerto sa HealthOptions Health
  • Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa Serye ng Webinar ng Provider
  • Kailangan mo ba ng Impormasyon ng HIPAA 5010?
  • CEQuick: Isang Online Training Portal para sa Mga Provider
  • Online na Recredentialing Application na Magagamit sa ProviderConnect
  • Kailangan ng ValueOptions ang Iyong Tulong! - Magpadala ng Email Address, Numero ng Fax at Mga Update sa Numero ng Telepono
  • Ipinakikilala ng ValueOptions ang Pulse ng Provider
  • Mini Webinar Series - Mga Serbisyo sa Outpatient - Federal Mental Health Parity (FMHP) Outpatient Outlier Model Refresher
  • Federal Mental Health Parity Outpatient Outlier Model Reminder

I-download ang isyung ito