Mayo 2012 Newsletter

  • Ang Mayo ay Buwan ng Kalusugan sa Pag-iisip - Mga Mapagkukunan ng Depresyon at Suporta upang Maibahagi sa mga Miyembro
  • Nag-aalok ang OIG HEAT ng Mga Pagsasanay Tukoy sa Mga Nagbibigay
  • Pamilyar Ka Ba sa Provider Pulse?
  • Mga Highlight ng Survey sa Kasiyahan sa Provider ng 2011
  • Payformance Corporation Ngayon PaySpan, Inc.
  • ICD-10
  • Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa Serye ng Webinar ng Provider

I-download ang isyung ito