Nobyembre 2012 Newsletter

 • Pagbabawas ng Panganib sa Mga Kumpletong Suicide
 • Pagbabago sa Mga Pamantayan sa Pangangailangan ng Medikal
 • Mga Alituntunin sa Paggamot sa ValueOptions
 • Mga Proyekto ng Pag-iwas sa NC Engagement Center ng Valueoptions
 • Patuloy na Edukasyon ng Tagapagbigay ng MOS
 • 2013 Pangunahing Mga Pagbabago sa Mga Code ng CPT®
 • Pagsingil sa Balanse
 • Pagiging Karapat-dapat sa Miyembro at COB
 • Direktang Pagsumite ng Claim
 • Muling pagkakakilala ng aplikasyon sa ProviderConnect
 • Tungkulin upang babalaan ang serye ng webinar
 • Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa Serye ng Webinar ng Provider

I-download ang isyung ito