Nobyembre 2019 eNewsletter

 • Tingnan ang aming November Provider eNewsletter

  Mga Paksa:

  • Bago at pinalawak na Sakop ng Medicare ng Opioid Use Disorder Treatment at Telehealth
  • Paalala upang Repasuhin ang Patnubay sa Klinikal na Pagsasanay at Tool sa Pagsukat
  • Libre, Online na Mga tool sa pamamahala sa sarili para sa mga Miyembro
  • Paalala na Gumamit ng Pamantayang Mga Tool sa Pag-screen sa Mga Miyembro na 13 Taon at Mas matanda - Lalo na para sa Mga Isyu sa Pagkalumbay, Pagpapakamatay, at Mga Isyu sa Comorbid
  • Ang Mga Pagpipilian sa Halaga ng California ngayon ay Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon ng California
  • Mga Nagbibigay ng Texas: Pagbabago ng Code ng Pamamaraan para sa Pangangasiwang Hindi-Methadone
  • Ang American Society of Addiction Medicine Mga Update sa Kahulugan ng Pagkagumon
  • Pagsasanay sa Pamantayan sa Pangangailangan ng InterQual Medikal