Oktubre 2012 Newsletter

  • Ang Oktubre ay Buwan ng Pagkamulat ng Karahasan sa Domestic - Healing the Wounds
  • Paalala sa Mga Manggagamot sa CA
  • Patuloy na Edukasyon ng Tagapagbigay ng MOS
  • Mahalaga: 2013 Pangunahing Mga Pagbabago sa Mga Code ng CPT®
  • Nangungunang 10 Mga Dahilan sa Pag-angkin Ay Tinanggihan
  • Ipinakikilala ang aming pahinang How-To Resources
  • ICD-10
  • Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa Serye ng Webinar ng Provider

I-download ang isyung ito