Oktubre 2015 Newsletter

  • Paggawa ng Desisyon: Pag-iwas sa Utak ng Utak
  • Ang Kalsang Nauna: Update sa Muling Pag-update
  • ICD-10: Dumating ang Oras!
  • Pagkumpidensyal, Pagkapribado at Seguridad ng Makikilalang Impormasyon sa Kalusugan
  • North Carolina Operations Center: Program ng Intensive Case Management
  • Mga Pamantayan sa Paghirang at Pagkuha
  • Pagpapanatili ng Tumpak na Data ng Demograpiko para sa Mga Referral ng Miyembro
  • Mga Tagabigay ng Halaga ng Atensyon: Mga Disorder na Gumagamit ng Substansya at Pamantayan sa ASAM
  • Mga Demograpiko ng Provider: Bagong Paraan upang Ma-update ang Numero ng Pagkilala sa Buwis
  • Mga Paparating na Webinar

I-download ang isyung ito