Oktubre 2019 eNewsletter

 • Tingnan ang aming Oktubre Provider eNewsletter

  Mga Paksa:

  • Paalala upang Repasuhin ang Patnubay sa Klinikal na Pagsasanay at Tool sa Pagsukat
  • Libre, Online na Mga tool sa pamamahala sa sarili para sa mga Miyembro
  • Paalala na Gumamit ng Pamantayang Mga Tool sa Pag-screen sa Mga Miyembro na 13 Taon at Mas matanda - Lalo na para sa Mga Isyu sa Pagkalumbay, Pagpapakamatay, at Mga Isyu sa Comorbid
  • Mga Tagabigay ng Texas: Paunawa sa Pangkalusugan ng Publiko Tungkol sa Malubhang Sakit sa Baga sa Mga Taong Nag-Vape
  • Pinagbubuti ng Project ECHO ang Paggamit ng Paggamot na Tinutulungan ng Gamot
  • Tulungan ang Mga Pamilyang Militar na Makahanap ng Komunidad sa isang Bagong Lokasyon