Setyembre 2012 Newsletter

 • Setyembre ay National Recovery Month
 • MOS Dokumentasyon at Pagpapanatili ng Record
 • Pakikipagkasundo sa Gamot
 • Matapang na Pamamahala ng Kaso
 • Paalala sa Mga Manggagamot sa California
 • Sistema ng Pagsukat ng Mga Kinalabasan ng Maryland
 • Mga Nagbibigay ng Kalahok na Estado ng New York - CHCS IPA, INC.
 • Nagpapatupad ang New York ng Ambinary Patient Groups (APG) Reimbursement
 • Mga Walgreens
 • Alerto sa System ng ProviderConnect
 • Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa Serye ng Webinar ng Provider

I-download ang isyung ito