Dashboard ng Provider

Pumili mula sa mga opsyon sa ibaba:

Plano ng kalusugan, kontrata, at impormasyon ng programa
Impormasyong Partikular sa Network
Mga appendice, klinikal na pamantayan, at mga alituntunin sa paggamot
Handbook ng Provider
Mag-login sa Provider Portal
Portal ng Tagapagbigay
Klinikal, administratibo, at mga form ng EAP
Matuto Nang Higit pa
Impormasyon para sa pagsusumite ng mga claim, kasama ang mga mapagkukunan ng provider ng Availity Essentials
Mga Pag-angkin
Medical Necessity Criteria (MNC), na kilala rin bilang klinikal na pamantayan
Pamantayan sa Pangangailangan sa Medikal
Mga video tutorial na tumutulong sa mga provider na mag-navigate at magsagawa ng mga gawain
Video Tutorial
Mga Alalahanin sa Kalusugan ng Pag-uugali
Higit pang Mga Paparating na Webinar Webinar Archive