Dashboard ng Provider

Pumili mula sa mga pagpipilian sa ibaba:

Plano sa kalusugan, kontrata, at impormasyon ng programa
Impormasyon na Tiyak sa Network
Mga appendice, pamantayan sa klinikal, at mga alituntunin sa paggamot
Handbook ng Tagabigay
Mag-login sa Provider Portal
Portal ng Provider
Mga form na pangklinikal, pang-administratibo, at EAP
Matuto Nang Higit Pa
Mga video tutorial na tumutulong sa mga provider na mag-navigate at magsagawa ng mga gawain
Mga Tutorial sa Video
Mga Pamantayan sa Pangangailangan ng Medikal (MNC), na kilala rin bilang pamantayan sa klinikal
Mga Pamantayan sa Pangangailangan ng Medikal