EAP

Ang Beacon Wellbeing EAP at WellPoint Behavioural Health (Anthem EAP) ay Sumali Sama-sama

Noong Marso ng 2020, nakumpleto ng Anthem, Inc. (Anthem) ang acquisition nito ng Beacon Health Option (Beacon). Sama-sama, WellPoint Behavioural Health (Anthem EAP) at Beacon EAP ay magpapatuloy sa pagtuon sa pagpapahusay ng buong pag-aalaga ng tao, pagpapabuti ng pangkalahatang mga kinalabasan sa kalusugan at mga sukatan sa kalidad ng pagganap. Bilang karagdagan, susuportahan ng pagsasama-sama ang pagpapalawak ng aming portfolio ng produkto, palawakin ang aming mga network, pagbutihin ang analytics ng kalusugan, at pagbutihin ang pagkakaiba-iba ng klinikal na kadalubhasaan.

Mahalagang Mga Link