eServices at EDI

eServices

Mag-log on o magrehistro para sa aming portal ng provider upang samantalahin ang mga serbisyong online na magagamit para sa mga partikular na plano sa kalusugan ng Beacon.

Karagdagang Mga Mapagkukunan

Mga Webinar at Tutorial

  • Para sa isang listahan ng paparating na mga webinar ng pagsasanay, mag-click dito
  • Upang sanggunian ang isa sa aming naka-archive na mga webinar, mag-click dito
  • Upang ma-access ang isa sa aming mga video tutorial, mag-click dito.

Makipag-ugnay

Kung mayroon kang isang teknikal na katanungan tungkol sa eServices, mangyaring makipag-ugnay sa EDI Helpdesk:

Telepono: 888-247-9311
Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 8 am at 6 pm ET
E-mail: e-support.services@beaconhealthoptions.com

EDI

Mag-log on o magrehistro sa EDI Gateway upang magsagawa ng mga transaksyon sa elektronikong data interchange (EDI) para sa mga partikular na plano sa kalusugan ng Beacon.

Karagdagang Mga Mapagkukunan

Makipag-ugnay

Kung mayroon kang isang teknikal na katanungan tungkol sa mga elektronikong transaksyon, mangyaring makipag-ugnay sa koponan ng EDI Operations:

E-mail: EDI.Operations@beaconhealthoptions.com