Mga Form ng EAP

Para sa pinaka mahusay at napapanahong serbisyo - paggamit ng Ipasok ang EAP CAF ang daloy sa ProviderConnect℠ ay ang ginustong pamamaraan ng pagsusumite ng aktibidad ng kaso at impormasyon sa pagsingil. Ang mga form na na-fax o na-mail ay dapat lamang isumite sa tukoy na fax o address. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng ProviderConnect para sa hangaring ito mangyaring pindutin dito.