Mga Workshop/Forum

Mga Paparating na Forum

Paparating na Mga Forum ng Face to Face, Telephonic, at Online Provider

Kumuha ng Access

Pagsusuri ng Forum

Kumpletuhin ang mga pagsusuri sa forum para sa mga forum at pagsasanay na iyong dinadaluhan

Tasahan

Ang Mga Forum ng Provider ay nag-aalok ng mga administratibong pag-update, patuloy na mga kredito sa edukasyon (tulad ng mga CME o CE), pati na rin ang mainit na mga presentasyon ng paksa ng mga kwalipikadong tagapagsalita sa industriya ng pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali. Ang mga session na ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo at sa iyong administrative staff na matuto at makilala ang aming team.