Blue Cross Blue Shield ng Rhode Island

Mahalagang Dokumentasyon

Pagsasanay

Impormasyon sa Pakikipag-ugnay

Mga teknikal na katanungan tungkol sa
ProviderConnect:
Ang Beacon's EDI Helpdesk
888-247-9311
Lunes-Biyernes, 8 am-6 pm ET
Email: e-supportservices@beaconhealthoptions.com
Mga klinikal na katanungan tungkol sa form
pagsusumite at / o pamamahala ng kaso:
Klinikal na Suporta ng Beacon
800-274-2958
Lunes-Biyernes, 8 am-5 pm ET
Anumang iba pang mga katanungan sa provider: Blue Cross Blue Shield ng Rhode Island
www2.bcbsri.com/providers

Physical at Provider Service Center
401-274-4848
Wala sa Estado: 800-230-9050
Lunes-Biyernes, 8 am-4: 30 pm ET