Portal ng Provider

Portal ng Provider

Mayroon na ngayong isang solong punto ng pagpasok para sa aming mga portal ng provider.

 

Karagdagang Mga Mapagkukunan

ProviderConnect

Ginagawang madali at maginhawa ang mga nakagawian na gawain tulad ng pag-update ng impormasyong demograpiko, pagproseso ng mga claim, pagkuha ng impormasyon ng mga paghahabol, at pag-verify ng katayuan sa pagiging karapat-dapat.

eServices

Magagamit para sa tukoy na mga kontrata sa planong pangkalusugan ng Beacon, ang eServices Portal ay nagbibigay ng madali at ligtas na pag-access sa isang host ng impormasyong pangklinikal, pang-administratibo, at pasyente.