Edifecs Testing

Edifecs/CollabT Testing

EDI / Palitan ng Data

Beacon has created a single front-end gateway for all Beacon claim submitters to improve intake and processing of electronically submitted claims. In addition, we have implemented a process for validating and managing the exchange of data between Beacon and our trading partners.

Mahalagang Dokumentasyon

Training Resources

Mga teknikal na katanungan tungkol sa Pagsumite ng Mga Elektronikong Paghahabol o Pagpapalitan ng Data?

Makipag-ugnay sa: Helpdesk ng EDI
Telepono: 888-247-9311 mula 8 am – 6 pm ET
E-mail: e-supportservices@beaconhealthoptions.com