Pag-uugali ng Beacon

Ang mga isyu sa kalusugan sa pag-uugali ngayon ay malayo sa simple. Sa pagtaas ng pangangailangan upang matugunan ang isang malawak na hanay ng mga kundisyon, ang mga tao ay nangangailangan ng pag-access sa nauugnay, pangangalaga sa kalidad. At nais nila ito nang mabilis at sa paraang pinaka-makabuluhan sa kanila.

Kumuha man ng tulong para sa mga karaniwang kondisyon tulad ng pagkalumbay at pagkabalisa, o mas kumplikadong mga hamon tulad ng autism at opioid use disorder, kinokonekta ng Beacon ang mga tao sa paggagamot na gumagana—paghahatid ng tamang pangangalaga sa tamang oras para sa buong pagpapatuloy ng mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-uugali.