Beacon Behavioral

Ang mga isyu sa kalusugan ng pag-uugali ngayon ay malayo sa simple. Sa tumaas na pangangailangan upang matugunan ang isang malawak na hanay ng mga kondisyon, ang mga tao ay nangangailangan ng access sa may-katuturang, de-kalidad na pangangalaga. At gusto nila ito nang mabilis at sa paraang pinakamakahulugan sa kanila.

Kung ito man ay nakakakuha ng tulong para sa mga karaniwang kondisyon tulad ng depression at pagkabalisa, o mas kumplikadong mga hamon tulad ng autism at opioid use disorder, ikinokonekta ng Beacon ang mga tao sa paggamot na gumagana—paghahatid ng tamang pangangalaga sa tamang oras para sa buong pagpapatuloy ng mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-uugali.