Pag-uugali ng Beacon: Mga Solusyon sa Krisis - Georgia

Nag-ranggo ang Georgia ng 43rd sa US para sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan sa kaisipan, na nangangahulugang halos 2/3 ng mga taga-Georgia na may sakit sa pag-iisip ay hindi nakatanggap ng mga serbisyo sa nakaraang taon. 1 Nag-ranggo ito ng 48ika sa pagkakaroon ng mga tagapagbigay ng kalusugang pangkaisipan, kung saan ang pag-access ay mas masahol pa sa mga lugar na kanayunan at may mababang kita. Ang Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon, bilang isang samahang pang-administratibo na samahan (ASO), nakikipagsosyo sa Link ng Kalusugan ng Pag-uugali at Delmarva Foundation upang magbigay ng mga serbisyong telephonic at mobile na solong point-of-entry na serbisyo para sa Georgia Crisis and Access Line (GCAL), na nagsisilbi sa lahat ng Georgia residente, hindi alintana ang uri ng seguro.

Ang Crisis at Access Line ng Georgia ng ASO ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pagtugon sa krisis na nakasentro sa tao sa humigit-kumulang 10 milyong mga residente sa Georgia. Naghahatid ito ng mga serbisyong interbensyon sa krisis sa telephonic; nag-uugnay sa mga tao sa mga agarang serbisyo sa appointment; at tinutulungan silang makahanap ng bukas na lugar sa isang krisis o pasilidad sa pamamahala ng withdrawal habang ang mga indibidwal ay dumaan sa limang yugto ng paglahok sa sistema ng krisis.

Mas mabilis na ugnayan sa pag-aalaga na may agarang pag-access sa nakagawiang serbisyo o krisis, 24/7/365

  • 18,000 - 25,000 buwanang mga tawag
  • ~ 430 na mga teksto at chat ay sinasagot buwan-buwan

Real-time, resolusyon sa krisis sa lugar na may mga koponan ng mobile crisis

  • Pinapayagan ng Live dispatch monitor ang lokasyon at komunikasyon sa mga mobile team
  • Isang oras na tugon sa bukid at lunsod

Pinagbuti ang pag-navigate ng system sa pamamagitan ng teknolohiyang may talim

Ang mga tool ng software at batay sa web ay nagbibigay-daan sa mga tauhan na:

  • Makipagtulungan sa paglutas ng problema sa tumatawag habang nangolekta ng data
  • Subaybayan ang mga magagamit na umuusbong na mapagkukunan
  • Ikonekta ang indibidwal sa pinakaangkop at pinakamalapit na mapagkukunan

Naghahatid ng mga resulta: Bilang solong punto ng pagpasok sa sistema ng krisis, ang live-answer hotline ng Beacon at mabilis na tugon ng mga koponan ng krisis sa mobile ay nalulutas ang mga krisis kung saan sila nangyari. Ang mga indibidwal ay kumokonekta sa mga lokal na mapagkukunan na naaangkop sa kanilang mga pangangailangan - pag-uugnay sa kanila sa pangangalaga na gumagana upang maiwasan ang mga krisis sa hinaharap.

1https://www.accg.org/Mental_Health/nami.pdf