Maling Paggamit ng Alkohol at Substance sa Lugar ng Trabaho

Ang pagkaadik ay nakakaapekto sa milyun-milyong mga Amerikano, at ang mga hamon ay hindi lamang nakahiwalay sa bahay. Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagkalat ng alkohol at paggamit ng maling paggamit ng sangkap sa lugar ng trabaho, kasama ang impormasyon tungkol sa mga gastos sa lakas ng trabaho, mga mabisang programa at patakaran sa lugar ng trabaho, mga pakinabang ng pagtugon sa maling paggamit, at mga tool at mapagkukunan upang matulungan ang mga employer na pagyamanin ang isang malusog, mabungang manggagawa.

Bisitahin ang Mga mapagkukunan sa kalusugan ng lugar ng trabaho ng CDC pahina upang matuto nang higit pa.