Katatagan sa Lugar ng Trabaho: Isang Repaso sa Ebidensya

Ang isang bagong ulat ng American Heart Association ay nagpapahiwatig na ang pagsasanay sa mga empleyado sa katatagan ay isang kapaki-pakinabang na diskarte upang mabawasan ang stress at depression sa lugar ng trabaho.

Ayon sa ulat na “Katatagan sa Lugar ng Trabaho: Isang Repasuhin sa Ebidensya at Mga Implikasyon para sa Pagsasanay, ”Ang pagbibigay ng pagsasanay sa katatagan ay maaaring palakasin ang kakayahan ng isang tao na makatiis, makabangon, at makabangon pabalik mula sa kahirapan, at maaaring mapabuti ang kakayahang makayanan, at makabangon mula sa mga negatibong stress ng lugar ng trabaho.

Ang pagsasanay sa mga empleyado sa mga taktika upang makayanan ang mga sitwasyon tulad ng pakikitungo sa mahirap na tao, manatiling kalmado sa ilalim ng presyon, at matagumpay na pagkuha ng mga bagong hamon ay maaaring makatulong na mapabuti ang katatagan ng empleyado at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng isang samahan. Nagbibigay din ang ulat ng patnubay para sa mga nagpapatrabaho na nais na magpatupad ng pagsasanay sa katatagan sa kanilang lugar ng pinagtatrabahuhan.

Upang malaman kung paano matutulungan ng Beacon ang iyong samahan na bumuo ng isang programa sa katatagan sa lugar ng trabaho, mag-click dito.