Yearly Archives: 2017

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • Employees Report Making Progress at Work More Important Than Recognition, Meaningful Work

  Tháng Mười Hai 19, 2017

  A study from research and technical advisory firm Forrester Research, Inc., Predictions 2018: Employee Experience Powers the Future of Work, highlights key shifts in the workplace that will contribute to growth by helping employees improve customers’ experiences. Among the study’s findings is that in the U.S., only 32 percent of employees are engaged. This lack…

  Tạo ra một Văn hóa Hạnh phúc

  Tháng Mười Hai 14, 2017

  Các nhà tuyển dụng ở khắp mọi nơi đang học rằng một nơi làm việc lành mạnh sẽ tốt cho việc kinh doanh. Là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn có cơ hội thiết lập hạnh phúc như một giá trị quan trọng của tổ chức và tạo ra một văn hóa hạnh phúc - một văn hóa hỗ trợ tại nơi làm việc nhằm thúc đẩy sức khỏe tốt cho mọi người, đồng thời thúc đẩy lợi nhuận của bạn. Chúng tôi đang tạo ra một nền văn hóa an sinh…

  Ranking the States – Mental Health America Releases its Annual Report

  Tháng Mười Hai 11, 2017

  Mental Health America (MHA) recently released its annual State of Mental Health Report, which assesses the mental health status of U.S. youth and adults and ranks all 50 states based on their effectiveness in addressing treatment needs, access, and outcomes. MHA uses 15 different measures to establish a baseline to understand and rank states on…

  Beacon Health Options Tên Russell C. Petrella Chủ tịch và Giám đốc điều hành

  Tháng Mười Hai 7, 2017

  BOSTON - Beacon Health Options (Beacon), một nhà lãnh đạo quốc gia về quản lý sức khỏe hành vi, thông báo rằng họ đã bổ nhiệm Russell C. Petrella, Ph.D. với tư cách là Chủ tịch và Giám đốc điều hành, có hiệu lực ngay lập tức. Anh theo chân Tim Murphy, người sẽ giữ vai trò cố vấn cấp cao cho công ty. “Tôi rất vinh dự khi có cơ hội lãnh đạo Beacon Health…

  Beacon Health Options Một lần nữa Kiếm được toàn bộ NCQA tái công nhận là Tổ chức sức khỏe hành vi được quản lý

  Tháng Mười Một 30, 2017

  Beacon Health Options (Beacon), công ty hàng đầu trong lĩnh vực quản lý sức khỏe hành vi, hôm nay đã thông báo rằng họ đã nhận được sự công nhận đầy đủ là Tổ chức Sức khỏe Hành vi Được Quản lý (MBHO) từ Ủy ban Quốc gia về Đảm bảo Chất lượng (NCQA). Beacon đã được NCQA MBHO công nhận từ năm 2000. Việc công nhận bao gồm các trung tâm dịch vụ và cam kết Beacon tại các địa điểm sau:…

  Workplace Resilience: An Evidence Review

  Tháng Mười Một 3, 2017

  A new report by the American Heart Association suggests that training employees in resilience is a useful strategy to reduce stress and depression in the workplace. According to the report “Resilience in the Workplace: An Evidence Review and Implications for Practice,” providing resilience training can strengthen a person’s ability to withstand, recover, and bounce back…

  Five Tips to Help a Loved One on the Road to Recovery

  Tháng Mười Một 1, 2017

  Recovering from a substance use disorder is often a long and difficult journey, and Beacon is there for you and your loved ones every step of the way. Recovery.org identifies five tips for living with a person recovering from a substance use disorder. Importantly, Recovery.org identifies that substance use disorders not only affects the individual,…

  Beacon Clinical Topic: Adverse Childhood Experiences and their Outcomes

  Tháng Mười Một 1, 2017

  According to self-reported data from the Adverse Childhood Experiences (ACE) Study, at least one in four kids in the U.S. has experienced some type of neglect or abuse during their childhood with one in seven having experienced abuse or neglect in the last year. When we fail to address these issues, we put children further…

  Oral Surgeon Fights to Change How His Profession Deals with Addiction

  Tháng Mười 26, 2017

  Opioid prescription rates for dentists are higher than any other specialty. These prescription opioids—the amount in the public arena and their addictive characteristics—have been attributed as a major cause of the opioid epidemic. With more than 12% of all opioid prescriptions coming out of dentists’ offices, dental patients have had the opportunity to amass inventories…

  Beacon Health Options Đặt tên Michael Ramseier là Chủ tịch Thị trường Khu vực phía Tây

  Tháng Mười Một, 2017

  BOSTON - Beacon Health Options (Beacon), một công ty hàng đầu quốc gia về quản lý sức khỏe hành vi, hôm nay thông báo rằng họ đã chọn Michael S. Ramseier làm Phó Chủ tịch Điều hành và Chủ tịch Thị trường, Khu vực phía Tây. Vị trí này giúp ông giám sát trực tiếp hoạt động kinh doanh của Beacon tại Alaska, Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington và…