Chứng tự kỷ

Tỷ lệ ngày càng phổ biến khiến rối loạn phổ tự kỷ trở thành một trong những vấn đề chăm sóc sức khỏe quan trọng nhất hiện nay. Beacon có các giải pháp chuyên gia để đáp ứng những thách thức đối đầu với chứng tự kỷ.

Sống tiềm năng của bạn, chiến đấu cho ước mơ của bạn: Quan điểm về chứng tự kỷ

"Michael thật sáng sủa. Anh ấy thông minh. Anh ấy hài hước. Anh ấy có thể làm rất, rất tốt. Anh ấy có thể làm những điều tuyệt vời và tôi muốn cho anh ấy cơ hội đó. Tôi muốn anh ấy ...

Đọc thêm

Muppets đang thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về chứng tự kỷ như thế nào

Vào tháng 4 năm 2017, thế giới chính thức được giới thiệu Julia, cô gái Múa rối đầu tiên được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Đối với nhiều người mắc chứng tự kỷ cũng như những người chăm sóc họ, ...

Đọc thêm

Đo lường kết quả ABA trong đời thực

Là một phần của mô hình Quản lý Chăm sóc ABA của Beacon, chúng tôi kết hợp dữ liệu lâm sàng theo thời gian thực — chẳng hạn như xu hướng sử dụng và kết quả — để đảm bảo rằng các dịch vụ đang được ...

Đọc thêm

Hỗ trợ Rối loạn Phổ tự kỷ

Beacon là nhà quản lý quyền lợi bảo hiểm tự kỷ lớn nhất trên toàn quốc, bảo hiểm cho 15 triệu cuộc sống và tích cực quản lý hơn 16.000 trường hợp hàng năm trên ...

Đọc thêm