Beacon đang làm gì

Sống tiềm năng của bạn, chiến đấu cho ước mơ của bạn: Quan điểm về chứng tự kỷ

“Michael thật tươi sáng. Anh ấy thông minh. Anh ấy vui tính. Anh ấy có thể làm rất, rất tốt. Anh ấy có thể làm những điều tuyệt vời, và tôi muốn trao cho anh ấy cơ hội. Tôi muốn anh ấy có một cuộc sống bình thường ”. —Mẹ của Michael, mô tả hy vọng của bà về tương lai của cậu con trai mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Như được mô tả trong…

Beacon Health Options Nhận Chỉ định Giáo dục Thường xuyên ABA

Beacon Health Options đã giành được chỉ định uy tín của Nhà cung cấp Giáo dục Thường xuyên Được chấp thuận (ACE) cho các giờ giáo dục thường xuyên Loại 2. Được cấp bởi Hội đồng chứng nhận nhà phân tích hành vi quốc gia (BACB), chỉ định Nhà cung cấp ACE cho phép Beacon cung cấp các nhà phân tích hành vi và chứng chỉ BACB thực hành Phân tích hành vi ứng dụng (ABA) Số giờ học liên tục loại 2 cần thiết để gia hạn…

Dịch vụ quản lý chăm sóc người tự kỷ

Beacon quản lý các dịch vụ và quyền lợi về Rối loạn Phổ Tự kỷ (ASD) thay mặt cho các chương trình sức khỏe, chủ lao động và những người mua dịch vụ ASD khác theo mô hình chăm sóc phối hợp.

Dịch vụ hỗ trợ gia đình tự kỷ

Các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi dành cho gia đình cung cấp các công cụ, thông tin và nguồn lực cần thiết để chăm sóc trẻ bị chẩn đoán ASD.

Hỗ trợ Rối loạn Phổ tự kỷ

Beacon cung cấp hỗ trợ cho các gia đình và trẻ em mắc ASD.