Dữ liệu nói gì

Nghiên cứu: Thanh niên mắc chứng tự kỷ có nguy cơ cao bị thương tích chết người

Sau khi phân tích dữ liệu về gần 40 triệu ca tử vong ở Hoa Kỳ từ năm 1999 đến năm 2014, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người mắc chứng tự kỷ có nguy cơ tử vong do tai nạn thương tích cao gấp 3 lần - và nếu họ dưới 15 tuổi, tỷ lệ này cao hơn 42 lần. Nhận thông tin đầy đủ trên Reuters Health — bao gồm những gì cha mẹ và người chăm sóc có thể làm để…

Đo lường kết quả ABA trong đời thực

Là một phần của mô hình Quản lý Chăm sóc ABA của Beacon, chúng tôi kết hợp dữ liệu lâm sàng theo thời gian thực — chẳng hạn như xu hướng sử dụng và kết quả — để đảm bảo rằng các dịch vụ đang được cung cấp một cách hiệu quả và để đánh giá tiến trình của từng trường hợp riêng lẻ trong quá trình chăm sóc của chúng tôi. Tại California, nơi chúng tôi đã quản lý các quyền lợi ABA từ năm 2012, Beacon đã tiến hành phân tích dữ liệu lâm sàng chuyên sâu về…

Chi phí tự kỷ

Chứng tự kỷ có những chi phí trực tiếp và gián tiếp, gây choáng váng và ngày càng gia tăng.