Dữ liệu nói gì

Beacon and The Evidence for Stigma Change

We’ve seen major advancements in American behavioral health care since the Community Mental Health Act of 1963, yet little has changed in the way mental illness and substance use disorders are stigmatized. Despite better treatment options, stigma remains a barrier to care, and for many, meaningful participation in society. Dr. Clarence Jordan, Beacon’s Vice President…

Sử dụng đồng nghiệp để hỗ trợ người lớn mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng

Nếu bạn là một người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng (SMI), bạn có nhiều khả năng chết sớm hơn 25 năm so với phần còn lại của dân số. Bạn cũng ít có khả năng có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính thường xuyên, vì vậy bạn phải dựa vào các cơ sở nội trú cấp tính và khoa cấp cứu để điều trị. Kết quả? Chi phí cao và chăm sóc rời rạc…