Công cụ sức khỏe thành viên

Beacon Health Options làm việc với chương trình sức khỏe của bạn để quản lý các khía cạnh sức khỏe hành vi trong việc chăm sóc sức khỏe của bạn. Chúng tôi đặt bạn là trung tâm của tất cả những gì chúng tôi làm. Chúng tôi cung cấp các chương trình quản lý chăm sóc, dịch vụ hỗ trợ lâm sàng 24 giờ, các nguồn lực có giá trị và dịch vụ chăm sóc chất lượng cao mà bạn cần.

Tài liệu Giáo dục

Dưới đây là một số tài liệu giáo dục cập nhật mà bạn có thể thấy hữu ích.

Các công cụ bạn có thể sử dụng

Cuộc sống quá phức tạp. Giữ gìn sức khỏe không nhất thiết phải như vậy.

Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhịp độ nhanh và điều quan trọng là bạn phải dành thời gian cho sức khỏe của mình. Tại Beacon, chúng tôi là các chuyên gia về Sức khỏe Hành vi và chúng tôi biết rằng giữ gìn sức khỏe có nghĩa là chú ý đến cả sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của bạn.

Hãy kiểm soát sức khỏe của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn theo các liên kết bên dưới để khám phá nhiều công cụ và thông tin có thể giúp bạn xác định vấn đề liên quan đến sức khỏe, đi đúng hướng với các mục tiêu sức khỏe của mình và cảm thấy tốt hơn!

* QUAN TRỌNG: Những công cụ này không nhằm thay thế điều trị từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu bạn lo lắng về bất kỳ khía cạnh nào của sức khỏe, vui lòng trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác.