Bản tin eNewsletter tháng 12 năm 2019

 • Xem của chúng tôi Bản tin eNewsletter của nhà cung cấp tháng 12

  Chủ đề:

  • Thay đổi Bộ luật CPTTT năm 2020 mới
  • Chương trình FIDA kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019
  • Dịch vụ Tư vấn Điều trị Nghiện và Đau của Massachusetts cung cấp tư vấn thời gian thực cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính
  • Beacon sẽ khởi chạy dự án Florida ECHO ® cho OUD vào ngày 7 tháng 1 năm 2020 lúc 12 giờ đêm theo giờ ET
  • Lời nhắc Truy cập Cuộc hẹn
  • Nhu cầu văn hóa và ngôn ngữ của tư cách thành viên Beacon