Bản tin eNewsletter tháng 11 năm 2019

 • Xem của chúng tôi Bản tin eNews của nhà cung cấp tháng 11

  Chủ đề:

  • Bảo hiểm Medicare Mới và Mở rộng cho Điều trị Rối loạn Sử dụng Opioid và Sức khỏe Từ xa
  • Nhắc nhở Xem lại Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng và Công cụ Đo lường
  • Các công cụ tự quản lý trực tuyến, miễn phí cho thành viên
  • Nhắc nhở sử dụng các công cụ sàng lọc tiêu chuẩn với các thành viên từ 13 tuổi trở lên - Đặc biệt đối với các vấn đề về trầm cảm, tự tử và mắc bệnh
  • Tùy chọn Giá trị của California hiện là Tùy chọn Sức khỏe Beacon của California
  • Các nhà cung cấp của Texas: Thay đổi mã thủ tục cho việc quản lý thuốc không dùng Methadone
  • Hiệp hội Y học Nghiện Hoa Kỳ Cập nhật Định nghĩa Nghiện
  • Đào tạo về tiêu chí cần thiết y tế giữa các kỳ