EAP

Beacon Wellbeing EAP và WellPoint Behavioral Health (Anthem EAP) Tham gia cùng nhau

Vào tháng 2020 năm XNUMX, Anthem, Inc. (Anthem) đã hoàn thành việc mua lại Beacon Health Options (Beacon). Cùng với nhau, WellPoint Behavioral Health (Anthem EAP) và Beacon EAP sẽ tiếp tục tập trung vào việc tăng cường chăm sóc toàn diện con người, cải thiện kết quả sức khỏe tổng thể và các chỉ số đo lường hiệu suất chất lượng. Ngoài ra, việc đến với nhau sẽ hỗ trợ việc mở rộng danh mục sản phẩm của chúng tôi, mở rộng mạng lưới của chúng tôi, cải thiện phân tích sức khỏe và nâng cao sự đa dạng của chuyên môn lâm sàng.

Các liên kết quan trọng