Hội thảo / Diễn đàn

Diễn đàn sắp tới

Diễn đàn nhà cung cấp trực tuyến, điện thoại và mặt đối mặt sắp tới

Nhận quyền truy cập

Đánh giá diễn đàn

Hoàn thành đánh giá diễn đàn cho các diễn đàn và khóa đào tạo bạn tham dự

Đánh giá

Diễn đàn nhà cung cấp cung cấp các bản cập nhật quản trị, tín chỉ giáo dục thường xuyên (chẳng hạn như CME hoặc CE), cũng như các bài thuyết trình về chủ đề nóng của các diễn giả có trình độ trong ngành chăm sóc sức khỏe hành vi. Những buổi học này là cơ hội tuyệt vời để bạn và nhân viên hành chính của bạn học hỏi và làm quen với nhóm của chúng tôi.