Tham gia mạng lưới của chúng tôi

Beacon Health Options phục vụ hơn 40 triệu người trên tất cả 50 tiểu bang. Chúng tôi hoan nghênh cam kết tiếp tục của bạn tham gia vào mạng lưới của chúng tôi và khuyến khích các nhà cung cấp mới tham gia cùng chúng tôi trong sứ mệnh giúp mọi người sống hết mình với tiềm năng.

Để bắt đầu ứng dụng của bạn, vui lòng xác nhận xem bạn có phải là:Bạn đang cố gắng để đạt được điều gì?
Vui lòng gọi Đường dây Dịch vụ Nhà cung cấp Toàn quốc của chúng tôi: 800-397-1630 (Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối)

Họ sẽ có thể giải quyết hoặc chuyển yêu cầu của bạn đến nhân viên thích hợp để xử lý yêu cầu của bạn.
Hoàn thành Biểu mẫu nhà cung cấp để gửi yêu cầu của bạn.
Vui lòng điền vào biểu mẫu đính kèm.
Tải xuống Mẫu báo cáo đầy đủ về thực hành LOA
Hoàn thành Biểu mẫu nhà cung cấp để gửi yêu cầu của bạn.

Bạn đang tiếp nhận những bệnh nhân mới?Trong nỗ lực xây dựng mạng lưới nhà cung cấp cho phép các thành viên của chúng tôi truy cập và khả dụng, Beacon chỉ chấp nhận các nhà cung cấp có quyền truy cập mở để phục vụ các thành viên của chúng tôi.

Bạn có hồ sơ CAQH không?Hãy tự đăng ký trên https://proview.caqh.org/pr/registration bao gồm việc cho phép Beacon Health Options truy cập thông tin của bạn, đảm bảo tất cả thông tin là chính xác và chứng thực cho ứng dụng CAQH.

Sau đó hoàn thành Trực tuyến Mẫu để gửi đơn đăng ký của chúng tôi sau khi bạn nhận được ID CAQH của mình.

Để tiếp tục, xin lưu ý rằng bạn phải cập nhật và chứng thực những điều sau đây trong CAQH trong vòng 90 ngày kể từ ngày gửi.

  • Đã cập nhật thông tin hồ sơ của bạn
  • Đã tải lên các tài liệu mới nhất (ví dụ: giấy phép, chứng chỉ, W-9, v.v.)
  • Quyền truy cập toàn cầu của Beacon vào hồ sơ của bạn

Hồ sơ CAQH của bạn đã được chứng thực và chính xác chưa?Xin vui lòng đến CAQH.org và định dạng trước các tác vụ ở trên để đảm bảo đơn đăng ký Beacon của bạn hoàn chỉnh và được xử lý kịp thời.

Sau đó hoàn thành Trực tuyến Mẫu trình ứng dụng của bạn.
Hoàn thành Trực tuyến Mẫu trình ứng dụng của bạn.
Hoàn thành Hình thức cơ sở trình ứng dụng của bạn.

⚠ Đã phát hiện trình duyệt không được hỗ trợ ⚠

Trang web của chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng một trình duyệt lỗi thời sẽ khiến bạn không thể hoàn thành đơn đăng ký của mình. Để tiếp tục, vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Mozilla Firefox.


Tài Nguyên Bổ Sung