Beacon Wellbeing: Chương trình hỗ trợ sinh viên

Giúp các trường cao đẳng tăng cường khả năng tiếp cận sức khỏe hành vi cho sinh viên

Căng thẳng, trầm cảm, lo lắng — sinh viên đại học đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập và sức khỏe tổng thể của họ. Khi ngày càng có nhiều sinh viên tìm kiếm sự hỗ trợ thông qua các dịch vụ tư vấn trong khuôn viên trường, việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng có thể là một thách thức đối với các trường.

Tiếp cận nhiều sinh viên hơn trong khuôn viên trường và trực tuyến

Beacon Wellbeing: Chương trình Hỗ trợ Sinh viên hợp tác với các trường cao đẳng để tạo ra một hệ thống chăm sóc học sinh toàn diện hơn, giúp các trường học cung cấp cho học sinh những công cụ và hỗ trợ phù hợp để giữ cho các em an toàn, khỏe mạnh và đến trường.

Bằng cách giới thiệu các dịch vụ kỹ thuật số giải quyết các nhu cầu ban đầu của sinh viên đang tìm kiếm dịch vụ chăm sóc, chúng tôi tạo ra năng lực cho phép các bác sĩ lâm sàng đại học cung cấp sự quan tâm tập trung hơn đến những sinh viên có điều kiện cấp bách.  

Chúng tôi tích hợp liền mạch với các tài nguyên hiện có của trường đại học của bạn, cung cấp:

Sinh viên ngày nay đã quen với việc được chăm sóc trong những môi trường phi truyền thống — một số cảm thấy thoải mái khi nói chuyện trực tiếp với bác sĩ trị liệu, trong khi những người khác thích sự tiện lợi của một buổi trị liệu từ xa hoặc một công cụ trị liệu hành vi nhận thức trực tuyến (CBT). Beacon Wellbeing: Chương trình Hỗ trợ Sinh viên cung cấp quyền truy cập dựa trên sở thích của sinh viên, cung cấp các con đường để chăm sóc cả trực tiếp và trực tuyến.

Chúng tôi hợp tác với các trường đại học để cung cấp:

  • Tiếp nhận và đánh giá toàn diện. Các đề xuất tập trung của chúng tôi giải quyết các mối quan tâm tức thời và các vấn đề ngoài các vấn đề hiện tại.
  • Các giải pháp kỹ thuật số tiện lợi và hiệu quả. Học sinh nhận được quyền truy cập vào nội dung giáo dục, các công cụ tự trợ giúp và các chuyến thăm ảo.
  • Liệu pháp tập trung vào giải pháp ngắn hạn. Liệu pháp được cung cấp trực tiếp hoặc thông qua nền tảng sức khỏe từ xa an toàn.
  • Tính khả dụng liên tục. Chúng tôi cung cấp một đường dây nóng 24/7 cung cấp các dịch vụ phân loại và kết nối học sinh gặp khủng hoảng với các đánh giá tâm thần, đồng thời tận dụng các quy trình khẩn cấp trong khuôn viên trường.
  • Truy cập vào mạng lưới các nhà cung cấp. Chúng tôi giúp sinh viên điều hướng các nguồn lực trong và ngoài trường thông qua giới thiệu và điều phối chăm sóc.

Cải thiện khả năng tiếp cận và kết quả

Bằng cách bổ sung các dịch vụ sức khỏe hành vi trong khuôn viên trường, Beacon Wellbeing: Chương trình Hỗ trợ Sinh viên có thể giúp các trường nỗ lực:


  • Tăng mức độ tương tác của sinh viên với các dịch vụ sức khỏe tâm thần và giảm bớt danh sách chờ cho các trung tâm tư vấn của trường đại học. 
  • Giải quyết các mối quan tâm của sinh viên trước khi chúng tác động tiêu cực đến sức khỏe, các mối quan hệ hoặc kết quả học tập ở trường.
  • Giảm số lượng học sinh rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng cuối cùng khi họ đến gặp chuyên gia sức khỏe tâm thần.
  • Cải thiện quản lý chăm sóc mãn tính để những học sinh đang đấu tranh với các vấn đề sức khỏe hành vi vẫn ở trường và tham gia các lớp học.