Tuyên bố ủng hộ các nỗ lực của chính quyền nhằm điều trị nghiện

Rối loạn sử dụng chất gây nghiện là một vấn đề ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ và gia đình của họ. Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của chính phủ trong việc khởi chạy FindTreatment.gov để người Mỹ có thể tìm hiểu và xác định các lựa chọn điều trị. Kết nối nhanh chóng với việc điều trị và tham gia liên tục là những chỉ số hàng đầu của sự phục hồi bền vững.

Mặc dù đã đạt được những bước tiến trong cuộc đấu tranh tập thể để ngăn chặn làn sóng sử dụng quá liều liên quan đến opioid của quốc gia, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Là một công ty dịch vụ sức khỏe hành vi hàng đầu phục vụ khoảng 37 triệu cá nhân trên tất cả 50 tiểu bang, chúng tôi biết rằng phương pháp điều trị hỗ trợ bằng thuốc (MAT) có tác dụng điều trị chứng rối loạn sử dụng chất kích thích và chất dạng thuốc phiện, đồng thời chúng tôi cũng biết rằng nhiều rào cản trong việc tiếp cận nó. Là một quốc gia, chúng tôi cần một giải pháp toàn diện để cải thiện sự tham gia và tuân thủ MAT cũng như giải quyết những thiếu sót của hệ thống để đảm bảo tiếp cận dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng. Khi được kê đơn và theo dõi đúng cách, MAT:

Các dự án được trao giải có tính chất đa dạng và bao gồm:

  • Giảm tử vong do sử dụng quá liều OUD
  • Tăng khả năng giữ chân của các cá nhân trong quá trình điều trị
  • Cải thiện hoạt động xã hội
  • Giảm nguy cơ lây truyền bệnh truyền nhiễm và hoạt động tội phạm