Kho lưu trữ

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • Beacon Health Options Gia hạn Chứng nhận URAC

  Tháng Ba 28, 2016

  Beacon Health Options, công ty quản lý sức khỏe hành vi hàng đầu của quốc gia, đã thông báo rằng trong 17 năm liên tiếp, họ đã nhận được gia hạn công nhận đầy đủ, ba năm từ URAC, một tổ chức kiểm định chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận độc lập, cho các chức năng quản lý sử dụng. Nó bao gồm sự công nhận cho Quản lý Sử dụng Y tế (HUM phiên bản 7.2) và Tiêu chuẩn cốt lõi (Phiên bản 3.0). Đến…