Kho lưu trữ

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • Beacon Bikes cho bảo vệ sức khỏe tâm thần: 30 ngày ... 2.000 dặm ... 100 Percent Awesome - Hành trình để nâng cao nhận thức

  Tháng Chín 7, 2016

  Vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 9, các nhân viên, bạn bè và gia đình của Beacon Health Options (Beacon), sẽ tham gia Awesome Beacon Bike Ride, một hành trình đạp xe 2.000 dặm từ Boston đến Miami. Trong suốt chuyến đi kéo dài 30 ngày, các tay đua sẽ đóng vai trò là “người phát ngôn” cho nam và nữ để nâng cao nhận thức về sự kỳ thị xung quanh bệnh tâm thần. Beacon cũng đang tài trợ cho chuyến đi…