Giải thưởng Doanh nghiệp EASNA 2019

EASNA Logo

Khách hàng của Beacon thường xuyên nhận được sự công nhận cao nhất của ngành, Giải thưởng Doanh nghiệp của Hiệp hội Hỗ trợ Nhân viên Bắc Mỹ (EASNA). 11 trong số 15 năm qua, khách hàng của Beacon đã nhận được sự công nhận cao nhất của ngành, Giải thưởng Doanh nghiệp của Hiệp hội Hỗ trợ Nhân viên của Bắc Mỹ. EASNA là hiệp hội thương mại của ngành hỗ trợ nhân viên và thúc đẩy các thực tiễn tốt nhất, nghiên cứu, giáo dục và vận động chính sách về sức khỏe hành vi và sức khỏe có ảnh hưởng đến hiệu suất tại nơi làm việc.

Mỗi năm, EASNA công nhận các công ty thể hiện sự xuất sắc trong việc sử dụng EAP. Một ban giám khảo độc lập xem xét các bài nộp và đánh giá chúng dựa trên các tiêu chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp các dịch vụ EAP để đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho lực lượng lao động của công ty. Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc EASNA xác định các công ty hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhân viên để thiết kế và tích hợp một chương trình nâng cao phúc lợi của nhân viên và trao quyền cho công ty để hướng tới một nơi làm việc lành mạnh và hiệu quả.

Năm 2019, Công ty Boeing đã nhận được Giải thưởng Doanh nghiệp EASNA. Công ty Boeing là công ty hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất hàng đầu về máy bay phản lực thương mại, hệ thống quốc phòng, không gian và an ninh, đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hậu mãi. Là nhà xuất khẩu sản xuất lớn nhất của Hoa Kỳ, công ty hỗ trợ các hãng hàng không và khách hàng chính phủ Hoa Kỳ và các nước đồng minh tại hơn 150 quốc gia. Boeing EAP và Chương trình Giải pháp Công việc / Cuộc sống là một mô hình cung cấp dịch vụ đa ngành lâu đời, được tôn trọng và được phối hợp chặt chẽ trong nội bộ với các bộ phận Chăm sóc sức khỏe, An ninh, Pháp lý, Nhân sự / ER và Y tế và Vận động viên Công nghiệp chương trình hỗ trợ sức khỏe và năng suất của nhân viên.

Những điểm nổi bật và kết quả của EAP của Boeing bao gồm:

  • Khóa đào tạo kiến thức về tài chính đã tiếp cận trực tiếp 656 người tham gia với 815 người khác đang xem bản ghi âm.
  • Việc triển khai một chuỗi chánh niệm sáu phiên, với 237 phiên trực tiếp được thực hiện, đã đạt được 1.672 người tham gia và 7.065 người tham gia khác đã xem các phiên được ghi lại.

Sáng kiến sàng lọc trầm cảm của Boeing đã được tích hợp vào chương trình khuyến khích sức khỏe tổng thể, mang lại 10.303 lượt khám so với 2.773 lượt của năm trước. Đối với các thành viên được đánh giá ban đầu với mức độ khó khăn nghiêm trọng, các biện pháp kết quả EAP cho thấy sự cải thiện 82% trong hoạt động tổng thể, bao gồm cả hiệu suất tại nơi làm việc.